Gritti Tangerina Eau de Parfum, 100 ml

Z radosnym cytrusowym bukietem

854,15 zł

(8.541,50 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 100 ml

Jeszcze 2 sztuki dostępne w magazynie

Dostawa do czwartek, 18 lipca, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 00:00 godz..

Właściwości i zalety

 • Słodko-kwaśny profil zapachowy
 • Z limonką, imbirem i karmelem
 • Zapewnia dobry nastrój i harmonię
 • Available @ Store Available @ Store

Nr art.: CP-DGT00605, Zawartość: 100 ml, EAN: 8052204136056

Opis

Zapachowy hołd złożony owocom cytrusowym

Tangerina Eau de Parfum marki Gritti uosabia eksplozję pełnych owoców cytrusowych radośnie poruszających się w powietrzu. Połączenie świeżego imbiru i kolendry zyskuje ciekawy akcent dzięki charakterystycznemu kwiatowi jaśminu. Karmel i piżmo uzupełniają zmysłową mieszankę, dzięki której zapach kończy się obiecującą nutą.

Nuty głowy: mandarynka, limonka, cytryna

Nuty serca: jaśmin, świeży imbir, kolendra

Nuty bazy: karmel, piżmo, ambra

Rodzaje produktów: Eau de Parfum
Marka: Gritti
Właściwości: Available @ Store
Obszar zastosowania: Ciało
Specjalnie dla: Kobiety, Mężczyźni
Kierunek zapachu: orzeźwiająco cytrusowe, Słodkie
Składniki (INCI)
 • alcohol denat
 • parfum
 • limonene
 • citral
 • citronellol
 • farnesol
 • geraniol
 • linalool
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P370+P378 - W przypadku pożaru: Użyć odpowiedniego środka gaśniczego.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH208 - Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Dostępne w sklepie Cosmeterie

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Gritti Tangerina Eau de Parfum

Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Tangerina Eau de Parfum", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder