NUORI Parfum Midsommer, 50 ml

Tworzy magiczną i kolorową atmosferę

442,79 zł

(8.855,80 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 50 ml

Jeszcze 1 sztuka dostępna w magazynie.

Dostawa do czwartek, 18 lipca, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 00:00 godz..

Właściwości i zalety

 • Radosny, letni bukiet
 • Z mandarynką, różą i mchem dębowym
 • Zapewnia harmonię i ciepło
 • Vegan Vegan

Nr art.: NU-80000101, Zawartość: 50 ml, EAN: 5712798000920

Opis

Woda perfumowana - inspirowana beztroskimi, nordyckimi letnimi dniami

Żywa, wesoła Parfum Midsommer od NUORI opiera się na słodkich i cierpkich nutach jagód, którym towarzyszą soczyste owocowe niuanse i pikantne akordy korzenne. Woda perfumowana, uzupełniona ekstraktami kwiatowymi z najpopularniejszych kwiatów, emanuje cudownie fascynującą, niewinną magią. Przypomina to atmosferę panującą podczas tradycyjnej Nocy Świętojańskiej w Finlandii, podczas której ludzie świętują z rodzinami i przyjaciółmi.

 • Nuty głowy: czarna porzeczka, mandarynka, słodka pomarańcza
 • Nuty serca: geranium, liść cynamonu, absolut róży
 • Nuta bazy: liść maliny, wanilia, paczula, mech dębowy, piżmo
Marka: NUORI
Właściwości: Vegan
Obszar zastosowania: Ciało
Specjalnie dla: Kobiety, Mężczyźni
Kierunek zapachu: orzeźwiająco cytrusowe, kwiatowy, Słodkie
Składniki (INCI)
 • alcohol denat [1]
 • parfum [2]
 • limonene [2]
 • benzyl alcohol [2]
 • linalool [2]
 • evernia prunastri extract [2]
 • citral [2]
 • benzyl benzoate [2]
 • farnesol [2]
 • benzyl salicylate [2]
 • geraniol [2]
 1. z buraków cukrowych
 2. Pochodzenia naturalnego
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P240 - Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
 • P241 - Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
 • P242 - Używać nieiskrzących narzędzi.
 • P243 - Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 Po użyciu należy dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
 • P370+P378 - W przypadku pożaru: użyć CO2, proszku lub piany. Nie używać wody.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH 208 - Zawiera składniki olejków eterycznych. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla NUORI Parfum Midsommer

Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Parfum Midsommer", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder