Zbiórka funduszy z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Zbiórka funduszy z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Kobiety na uchodźstwie

Kobiety na uchodźstwie

Czy możesz sobie wyobrazić, że musisz opuścić swoją ojczyznę z powodu wojny lub przynależności do prześladowanej grupy etnicznej? Być może jesteś w ciąży lub masz ze sobą dzieci? Jesteśmy dotknięci tym, przez co muszą przejść kobiety, które muszą uciekać ze swojego kraju, dlatego w dniach 8 - 10 marca 2022 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wspieramy Women on the Run.

Na całym świecie przesiedlanych jest 82,4 mln osób, większość z nich w kraju ojczystym. Połowa z nich to kobiety i dziewczęta. Obecna sytuacja na Ukrainie drastycznie pokazuje nam, jak szybko ucieczka może stać się ostatnią deską ratunku i to obok nas,w Europie.

68% przesiedleńców pochodzi z zaledwie 5 krajów: Syrii, Wenezueli, Afganistanu, Sudanu Południowego, Birmy. W wielu przypadkach to właśnie kobiety i dziewczęta są najbardziej dotknięte uchodźstwem. Na przykład 80% osób wewnętrznie przesiedlonych w Afganistanie w 2021 r. stanowiły kobiety i dzieci.

85% uchodźców jest przyjmowanych przez kraje o niskich dochodach. To brutalny fakt, do którego kraje uprzemysłowione niestety nie lubią przyznawać.

Kiedy ich własne życie jest zagrożone i nie ma perspektyw na lepszą przyszłość dla dzieci, wiele kobiet ma tylko jedno wyjście: ucieczka do innego kraju, a nawet na inny kontynent. Wiele z nich opowiada o Europie jako o „krainie nieograniczonych możliwości”, w której wszystko jest prostsze: znalezienie pracy, studia i godne życie. Niestety rzeczywistość jest inna i o tym, że wielu z uchodźców przebywa w obozach takich jak Moria, bez pozwoleń na pracę i bez perspektyw, nikt im nie mówi. Niestety dla wielu, zwłaszcza kobiet i dzieci, podróż do Ziemi Obiecanej kończy się niewolnictwem i wykorzystywaniem seksualnym.

Nikt nie decyduje się dobrowolnie na życie na uchodźstwie. To wojny, prześladowania i/lub groźby zmuszają wielu do opuszczenia swoich domów. Często kosztuje to ogromną ilość pieniędzy, czasu i cierpienia.

Warunki życia na uchodźstwie i w trakcie ucieczki są niepewne:

Przemoc seksualna, brak ochrony, utrudniona higiena, często brak dostępu do żywności przez wiele dni.

Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 niestety jeszcze bardziej utrudniła sytuację. W przypadku osób, które przed pandemią znajdowały się już na marginesie lub były zagrożone ubóstwem, sytuacja w ciągu ostatnich dwóch lat uległa znacznemu pogorszeniu. Na przykład nasiliła się przemoc wobec uciekających kobiet, nie tylko w ich krajach ojczystych. Sektor niskich płac i prac "na czarno", w których często pracują kobiety, praktycznie całkowicie upadł podczas pandemii, co sprawiło, że wiele z nich straciło środki do życia.

Ubóstwo wzrosło również w wielu krajach dotkniętych pandemią koronawirusa. Niestety tam, gdzie wzrasta ubóstwo, rośnie również liczba przymusowych małżeństw, wyzysk dzieci i handel ludźmi. Wiele dziewcząt-uchodźczyń na całym świecie musiało z tego powodu porzucić naukę i zacząć pracować.

Dlaczego kobiety decydują się na uchodźstwo

Kobiety są na ogół przesiedlane z tych samych powodów co mężczyźni: zaangażowania politycznego, przekonań lub przynależności do określonej grupy etnicznej lub społecznej. Istnieją jednak dodatkowe powody, które rzadko dotykają mężczyzn.

Powody ucieczki specyficzne dla kobiet obejmują na przykład wykorzystywanie seksualne, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwa lub przemoc domową.

Ucieczka z ojczystego kraju niesie ze sobą również szczególne ryzyko dla kobiet. Wiele z nich podróżuje z małymi dziećmi, a dostęp do produktów menstruacyjnych, pieluszek, pożywienia dla dzieci czy leków jest problematyczny. Kobiety w ciąży i chorzy nie mają dostępu do opieki medycznej.

Organizacje pomocowe odgrywają kluczową rolę w tym obszarze: zapewniają urodzonym podczas ucieczki dzieciom akty urodzenia. UNHCR pracuje również nad tym, aby kobiety mogły przekazywać swoje obywatelstwo dzieciom, aby nie było dzieci bezpaństwowych oraz aby specyficzne kobietom potrzeby były odpowiednio uwzględniane w procedurach azylowych.

Pomimo tych wszystkich przeszkód, kobiety i dziewczęta wykazują dużą odporność, pomysłowość i odwagę w rozwiązywaniu problemów. W wielu przypadkach to właśnie one znajdują siłę, by odbudować nie tylko swoje życie, ale także życie swoich rodzin.

UNHCR zajmuje się potrzebami kobiet w różnych swoich programach. Pomoc obejmuje zapewnienie bezpiecznych schronień i oddzielnych urządzeń sanitarnych. Ponadto UNHCR organizuje programy mające na celu pomoc kobietom i dziewczętom w doskonaleniu umiejętności przywódczych, pokonywaniu barier w edukacji i wykorzystywaniu swoich możliwości.

Chcielibyśmy wesprzeć tę ważną pracę UNHCR. A teraz Ty też możesz:

Naszą kampanią z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, który obchodzimy co roku 8 marca chcemy wesprzeć wszystkie kobiety, które muszą uciekać ze swoich krajów kwotą 1,- € od każdego zamówienia. Promocja obowiązuje w dniach 8-10 marca 2022.

Chcielibyśmy wesprzeć tę ważną pracę UNHCR. Zrób to razem z Nami:

Konto UNHCR 0958 3600 300 w Bank Austria, BLZ 12000

IBAN: AT 3911 0000 95836 00300

BIC: BKAUATWW

W tytule przelewu dodaj: „Frauen auf der Flucht”