Kia-Charlotta Vegan Base Coat

Wegańska warstwa bazowa

64,16 zł

(5.832,73 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 11 ml

Tymczasowo niedostępne Niestety obecnie nie dysponujemy informacją, kiedy ten produkt będzie ponownie dostępny. Prosimy kliknąć „Powiadom mnie o dostępności”, a my poinformujemy, gdy produkt będzie ponownie dostępny.

Właściwości i zalety

 • Przezroczysty
 • 14 free
 • Szybkoschnący
 • Zapewnia trwałość
 • Chroni paznokcie
 • Vegan Vegan
 • Bezpieczny w ciąży Bezpieczny w ciąży
 • Nietestowane na zwierzętach Nietestowane na zwierzętach

Nr art.: KC-NB001011, Zawartość: 11 ml, EAN: 705632381717

Opis

Aby uzyskać idealny manicure, dobry podkład jest koniecznością, ponieważ pomaga chronić paznokcie i podkreśla kolor. Właśnie to robi wegański lakier bazowy Kia-Charlotta. Nałożyć jedną warstwę naszej warstwy podstawowej przed użyciem lakieru do paznokci. Pomaga to zapobiec przebarwieniom paznokci. Tworzy również jednolitą powierzchnię, która zapewnia doskonały manicure.

Stosowanie:

Aby zapewnić Ci długotrwałą przyjemność, powinieneś najpierw nałożyć Vegan Base Coat, a następnie uzupełnić go 1-2 warstwami normalnego lakieru do paznokci

Rodzaje produktów: Lakiery do paznokci
Marka: Kia-Charlotta
Właściwości: Vegan, Bezpieczny w ciąży, Nietestowane na zwierzętach
Składniki (INCI)
 • ethyl acetate
 • butyl acetate
 • nitrocellulose
 • triethyl citrate
 • alcohol
 • adipic acid
 • isopropyl alcohol
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P241 - Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.
 • P242 - Używać nieiskrzących narzędzi.
 • P243 - Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
 • P370+P378 - W przypadku pożaru: użyć CO2, proszku lub piany. Nie używać wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • EUH 066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Kia-Charlotta Vegan Base Coat

1 recenzja klienta w innym języku

5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
1 (100%)
4 gwiazdki
0 (0%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

1 ocena

Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.


Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Vegan Base Coat", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder