Czyńmy razem dobro w Międzynarodowy Dzień Kobiet

Czyńmy razem dobro w Międzynarodowy Dzień Kobiet

Zbiórka pieniędzy dla uchodźczyń

Wyobraź sobie sytuację, że jesteś zmuszona opuścić swoją ojczyznę z powodu wojny. Albo dlatego, że trzęsienie ziemi w kilka sekund pozbawiło Cię całego dobytku lub należysz do grupy etnicznej, która jest na danym obszarze prześladowana. Jako kobieta często jesteś matką: przyszłą lub już masz dzieci, które chcesz za wszelką cenę ochronić.

Ta wizja nie tylko złości i przeraża, ale przede wszystkim smuci. Nie bądźmy zatem obojętni na los kobiet zmuszonych do ucieczki. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przyłączamy się i umożliwiamy Ci przyłączenie się do zbiórki pieniędzy dla kobiet dotkniętych tym problemem i razem wspieramy inicjatywę UNHCR Women Refugee.

Darowizny można wpłacać klikając na poniższy link między 7 a 9 marca 2023 roku, a my podwoimy każdą wpłatę.

🖤 WPŁAĆ TUTAJ 🖤

Jeszcze nigdy wcześniej nie było tak wielu uchodźców

Na całym świecie około 103 milionów ludzi jest zmuszonych do ucieczki ze swojej ojczyzny. To ponad 1% światowej populacji, a liczba ta dramatycznie rośnie. Od końca 2021 roku 13,6 mln osób musiało opuścić swoje domy. Głównym powodem tego 15% wzrostu jest wojna na Ukrainie. Większość z nich to kobiety i dzieci.

Szczególnie trudna sytuacja w Turcji i Syrii

Turcja jest krajem, który przyjmuje obecnie najwięcej uchodźców, bo aktualnie jest ich tam aż 3,7 mln. Trzęsienie ziemi w lutym tego roku dotknęło zatem również wiele osób, które po raz drugi straciły cały swój dobytek i bardzo często najbliższych. Dodatkowym problemem na tym obszarze jest zima i temperatury poniżej zera.

Również na Ukrainie sytuacja nie uległa poprawie: wiele rodzin straciło domy i czeka w kwaterach interwencyjnych, zarówno na Ukrainie, jak i za granicą, na pocieszające wieści o zakończeniu wojny.

Toczone na całym świecie wojny kosztują najwięcej cierpienia i wysiłku zazwyczaj tych najsłabszych: ludzi starszych, kobiety i dzieci oraz ludzi o trudnej sytuacji społecznej. Warto tutaj podkreślić, że to kobiety odgrywają kluczową rolę na obszarach dotkniętych kryzysem: często to one przejmują na siebie większość zadań: opiekę nad dziećmi i starszyzną, usługami medycznym, organizacją pożywienia itd.

Ucieczka nigdy nie jest dobrowolna!

Kobiety na ogół uciekają z tych samych powodów co mężczyźni: z powodów politycznych lub religijnych lub z powodu przynależności do określonej grupy etnicznej lub społecznej. Ponadto istnieją specyficzne dla kobiet powody ucieczki, które nie dotyczą w równym stopniu mężczyzn, takie jak wykorzystywanie seksualne, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwa lub przemoc domowa, które zmuszają kobiety do opuszczenia ojczyzny.

Przemoc wobec kobiet

Gdy w kraju zmieniają się struktury społeczne i polityczne, często wzrasta skłonność do stosowania przemocy. Skutkiem są często porwania i systematyczne gwałty na kobietach i dziewczętach, ale niestety często są one również częścią strategii wojennej. Ofiary przemocy przeżywają traumę, która często prowadzi do długotrwałych konsekwencji psychologicznych, od depresji po myśli i próby samobójcze oraz izolację społeczną.

Pandemia dodatkowo pogorszyła sytuację w ostatnich latach:

Na przykład nasiliła się przemoc wobec uciekających kobiet, nie tylko w ich krajach ojczystych. Dodatkowo wiele z nich straciło miejsce pracy, a więc zostało pozbawionych środków do życia.

Pandemia przyczyniła się również do rozwoju ubóstwa. Niestety tam, gdzie wzrasta ubóstwo, wzrastają również przymusowe małżeństwa, praca dzieci i handel ludźmi. Wiele dziewcząt-uchodźczyń na całym świecie musiało zrezygnować z nauki i zamiast tego pracować lub nawet opuścić swoje domy.

Niebezpieczne warunki podczas ucieczki

Również uciekające kobiety są często narażone na niebezpieczne sytuacje: przemoc na tle seksualnym, brak ochrony, brak opieki higienicznej, często brak dostępu do żywności przez wiele dni.

Jednak sama ucieczka wiąże się również ze szczególnym ryzykiem dla kobiet: wiele z nich ma ze sobą dzieci. Niestety dostęp do środków higieny menstruacyjnej, pieluch itp. jest ogromnym problemem. Kobiety w ciąży i osoby chore nie mają dostępu do opieki medycznej ani leków.

Kobiety niosą nadzieję

Pomimo tych wszystkich przeszkód kobiety i dziewczęta wykazują się dużą odpornością, pomysłowością i odwagą w rozwiązywaniu tych problemów. W wielu przypadkach to właśnie one znajdują siłę, by odbudować nie tylko swoje życie, ale także życie swoich rodzin.

Organizacje pomocowe odgrywają w tym zakresie kluczową rolę: na przykład dbają o to, aby dzieci urodzone na uchodźstwie otrzymały metryki urodzenia. UNHCR, we wszystkich swoich programach pomocowych, w szczególności zajmuje się potrzebami kobiet. Edukacja dla dziewcząt i kobiet, a także programy umożliwiające kobietom znalezienie miejsca pracy to tylko niektóre z nich. Jednak ważne są również podstawowe środki ochronne, takie jak zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania i oddzielnych urządzeń sanitarnych. Program wspierający kobiety o statusie uchodźcy oraz starające się o ten status stwarza nowe perspektywy.

Tam, gdzie to możliwe, pomoc ONZ dla uchodźców uwzględnia również potrzeby kobiet i wykorzystuje ich mocne strony:

„Naszym celem jest wykorzystanie doświadczeń, umiejętności i aspiracji kobiet oraz pomoc w wykorzystaniu ich pełnego potencjału – poprzez lepszy dostęp do edukacji, godnej pracy oraz usług prawnych i zdrowotnych”.
Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców, Fillippo Grandi

UNO-pomoc dla uchodźców jest jedną z organizacji, która pomaga na miejscu tak szybko, jak to możliwe po katastrofie, takiej jak np. trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii.Zawsze brane są pod uwagę również specjalne potrzeby kobiet. Chcielibyśmy wesprzeć tę ważną pracę Agencji ONZ ds. Uchodźców.

Pomóż kobietom zmuszonym do ucieczki z ojczyzny i podaruj im nowe perspektywy wspierając program "Frauen auf der Flucht."
Podwoimy wszystkie darowizny przekazane między 7.3. i 9.3.2023!

🖤 WPŁAĆ TUTAJ 🖤